Kancelaria Radcy Prawnego dr Łukasz Urbański radca prawny Warszawa

www.mecenasurbanski.pl
Start
Zakres uslug
Poufność
Sylwetka
Publikacje
Pro bono
Kontakt
Odnośniki
Dla dziennikarzy
Lukasz Urbanski PhD Legal Counsel Lawyer Poland Warsaw
 


Filozofia zarządzania:

Mecenas Łukasz Urbański radca prawny dr nauk prawnych wyznaje filozofię zarządzania wg P. Druckera w zakresie:
  • definicji sprawności (jako robienia rzeczy we właściwy sposób);
  • skuteczności (jako robienia właściwych rzeczy),
a także uznaje zdefiniowane przez T. J. Petersa i R. H. Watermana 8 podstawowych cech doskonałych firm:
  • Skłonnośc do działania;
  • Bliskość do klienta;
  • Autonomia i przedsiębiorczość;
  • Wydajność poprzez uświadomienie pracownikom ich roli w osiągnięciu sukcesu;
  • Motywacja przez wartości i bezpośredni kontakt w stosunku do podstawowej działalności firmy;
  • Trzymanie kursu specjalizacyjnego w organizacji;
  • Prosta struktura oganizacji;
  • Dyscyplina ale i swoboda i tolerancja dla pracowników przyjmujących wartości przedsiębiorstwa za swoje [1].

Szczególną rolę przypisuje umiejętnościom koncepcyjnym, społecznym i technicznym realizowanym poprzez umiejętność posługiwania się właściwymi narzędziami metodami i technologią. Umiejętności społeczne jak zdolność współpracowania z innymi ludzimi, a także wywierania na nich wpływu, właściwego ich motywowania, zrozumienia i inspirowania. Koncepcyjna zdolność koordynowania i integracji interesów i działalności organizacji dla osiągnięcia założonych celów [2].

Motto:
"Firma to ludzie". Należy więc poprawne i efektywne ułożyć relacje wewnątrz zarządzanego organizmu. Równolegle w organizacji istnieje potrzeba tworzenia pozytywnej presji na efekt. Jednakże jego synergiczny rezultat jest możliwy tylko wtedy, gdy każdy pracownik czuje się autorem sukcesu, jest pragmatycznie rozliczany z efektu pracy, jednocześnie wyróżniany wraz z sukcesem i należycie motywowany do dalszych osiągnięć.

Mówiąc w skrócie, dajemy kompetencje jak najniżej, równolegle rozliczamy z efektów działań, bowiem w organizacjach o dużym stopniu centralizacji i długim procesie decyzyjnym nie da się szybko i skutecznie reagować na stale zmieniające się i wymagające szybkiej reakcji potrzeby i sygnały rynku.

[1] Zob. J. A. F. Stoner, C. Wankel, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
[2] Ibidem.Mecenas Łukasz Urbański radca prawny dr nauk prawnych Warszawa
Copyright:  Ł. Urbański  2011-2016