Kancelaria Radcy Prawnego dr Łukasz Urbański radca prawny Warszawa

www.mecenasurbanski.pl
Start
Zakres usług
Poufność
Sylwetka
Publikacje
Pro bono
Kontakt
Odnośniki
Dla dziennikarzy
Lukasz Urbanski PhD Legal Counsel Lawyer Poland Warsaw
 


Poufność / Tajemnica zawodowa* / Ubezpiecznie:

Istnienie zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego oraz ukształtowane w toku jego wykonywania ideały i obowiązki etyczne są jedną z gwarancji realizowania zawartej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady demokratycznego państwa prawnego. W Rzeczypospolitej Polskiej radca prawny pełniąc szczególną rolę służy interesom sprawiedliwości a także podmiotom, które powierzyły mu dochodzenie i ochronę swojej wolności i praw. Jego obowiązki polegają na sumiennym wykonywaniu zawodu a także przestrzeganiu zasad moralnych i etycznych.

Zgodnie z treścią art. 9 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego istnieje obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej w stosunku do wszelkich informacji uzyskanych od klienta w związku ze świadczeniem pomocy prawnej jest podstawą zaufania klienta do radcy prawnego i właściwego świadczenia usług prawnych.

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej obejmuje nie tylko zakaz ujawnienia informacji, lecz także skorzystania z nich w interesie własnym, bądź osoby trzeciej.

Szczególną gwarancję stanowi art. 15 określający obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jako nieograniczony w czasie i trwający także po ustaniu stosunku prawnego, na podstawie którego radca prawny świadczył pomoc prawną.

Co istotne z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej radcę prawnego może zwolnić jedynie Sąd.

Ubezpieczenie:

Oprócz zasad etyki kolejnym wyróżnikiem prawników profesjonalistów - członków korporacji zawodowych (radców prawnych, adwokatów) jest ich ubezpieczenie. Każdy radca prawny posiada bowiem ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 1,3 mln zł, które pokrywa roszczenia w przypadku wystąpienia pomyłki.

Załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. Zasady Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.


Mecenas Łukasz Urbański radca prawny dr nauk prawnych Warszawa
Copyright:  Ł. Urbański  2011-2016