Kancelaria Radcy Prawnego dr Łukasz Urbański radca prawny Warszawa

www.mecenasurbanski.pl
Start
Zakres usług
Poufność
Sylwetka
Publikacje
Pro bono
Kontakt
Odnośniki
Dla dziennikarzy
Lukasz Urbanski PhD Legal Counsel Lawyer Poland Warsaw
 

Dla dziennikarzy:

W związku z częstymi pytaniami kierowanymi przez dziennikarzy przygotowujących materiały prasowe, radiowe, telewizyjne i inne poświęcone problematyce prawnej dostępu do broni palnej oraz zjawisk towarzyszących posiadaniu broni palnej przez osoby fizyczne i prawne informujemy, że w obszarze zainteresowań doktora Łukasza Urbańskiego*, badacza prawa regamentacji dostępu do broni palnej w RP i poza jej granicami znajdują sie m. in.:
  • orzecznictwo sądownictwa administracyjnego dot. polityki wydawania pozwoleń na broń palną (przykłady naruszeń prawa przez urzędy administracji, spory prawne osób fizycznych z organami administracyjnymi etc.);
  • orzecznictwo w zakresie najczęstszych typów przestępstw z użyciem broni palnej;
  • historia dostępu do broni palnej, rozwiązania prawne (model europejski, model amerykański);
  • wypadki z użyciem broni palnej (Polska, inne kraje);
  • legislacja;
  • broń palna legalna, a nielegalna (skutki, statystyka);
  • inne związane z przedmiotową tematyką.


* dr Łukasz Urbański, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (mgr WPiA UW, dr WPiA UŁaz) oraz Studium Stosunków Międzynarodowych przy Instytucie Problemów Bezpieczeństwa, biegły sądowy przy Sądach Okręgowych w Warszawie, Radomiu, Łodzi, b. prawnik Warszawsko - Mazowieckiego Związku Strzelectwa Sportowego i z ramienia związku uczestnik w pracach Sejmowej Komisji Przyjazne Państwo, badacz przepisów prawa regulujących dostęp do broni palnej, zwolennik racjonalnego i legalnego dostępu do broni palnej, strzelec sportowy, sędzia strzelectwa sportowego, myśliwy,jachtowy sternik morski PZŻ. Pasjonat historii, w szczególności Wojny Obronnej 1939 r.
W obszarze zainteresowań znajduje się również bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie organizacją, szeroko rozumiany marketing oraz Public Relations.Mecenas Łukasz Urbański radca prawny dr nauk prawnych Warszawa
Copyright:  Ł. Urbański  2011-2016