Kancelaria Radcy Prawnego dr Łukasz Urbański radca prawny Warszawa

www.mecenasurbanski.pl
Start
Zakres usług
Poufność
Sylwetka
Publikacje
Pro bono
Kontakt
Odnośniki
Dla dziennikarzy
Lukasz Urbanski PhD Legal Counsel Lawyer Poland Warsaw
 

Publikacje:

Istotnym uzupełnieniem działalności zawodowej Mecenasa Urbańskiego jest działalność naukowa (posiadany stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie "prawo"), a także aktywność w sferze publicznej. Poniżej znajdują się wybrane pozycje z tych obszarów.

Dorobek naukowy:


Ł. Urbański, Prawne i historyczne uwarunkowania dostępu do broni palnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce, red. J. Węgłowska, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012 r., s. 479 - 494.

Ł. Urbański, Prawo do posiadania broni a podmiotowe prawo człowieka do ochrony życia, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Ewolucja i uwarunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 468 –486.

Ł. Urbański, Realizacja wymiaru sprawiedliwości w rozsądnym terminie w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz orzecznictwa sądów RP ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu ubezpieczenia społecznego i pozwoleń na broń [w:] Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. Proces transformacji i dylematy wymiaru sprawiedliwości, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 730-750

Ł. Urbański, Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego ubiegania się o pozwolenie na broń do celów sportowych, Przegląd Strzelecki Arsenał, 2010, nr 6, s. 32-35.

Ł. Urbański, Prawny paraliż czy dobrodziejstwo? Polemika o resortowym projekcie zmiany ustawy o broni i amunicji, Przegląd Strzelecki Arsenał, 2010, nr 4, s. 34-37.

Ł. Urbański, Rzecznik sprawy strzeleckiej. Wniosek Rzecznika Spraw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przegląd Strzelecki Arsenał, 2010, nr 2, s. 22-25.

Ł. Urbański, Ars boni, Przegląd Strzelecki Arsenał, 2010, nr 1, s. 30-33.

Ł. Urbański, Skutki prawne braku podpisu - reglamentacji pozaustawowej ciąg dalszy, Przegląd Strzelecki Arsenał, 2010, nr 1, s. 33.

Ł. Urbański, Reglamentacja pozaustawowa, Przegląd Strzelecki Arsenał, 2009, nr 12, s. 21-23.

Ł. Urbański, Zabronić, zabrać, zezłomować, Przegląd Strzelecki Arsenał, 2009, nr 7, s. 20-24.


Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych:

Ł. Urbański, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia akcesji Polski do Rady Europy i podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, pt. Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka, Prezentacja referatu, Warszawa, Sejm RP, 18-19.04.2011 r.

Ł. Urbański, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1990-2010Prezentacja referatu, Legnica 9-11 kwietnia 2010 r.


Uczestnictwo w innych międzynarodowych konferencjach:

International Conference on Cyber Conflict, 
Protecting the Future, zorganizowana przez Army Cyber Institute at West Point, we współpracy z NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence. Konferencja dot. konfliktów w cybeprzestrzeni oraz przewidywanych przyszłych zagrożeń w sieci, Waszyngton, USA, 21-23.10.2016 r.


Gościnne wykłady:

Ł. Urbański, Geneza prawa reglamentacji dostępu do broni w RP. Cui bono? Prezentacja referatu o ww. tytule, Konferencja ROMB, Warszawa, 05.12.2015 r.

Ł. Urbański, Reglamentacja dostępu do broni palnej. Perspektywa historyczno - prawna, a wyzwania czasów współczesnych, Akademia Obrony Narodowej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa, 15.04.2013 r.


Ł. Urbański, Reglamentacja dostępu do broni palnej. Perspektywa historyczno - prawna, a wyzwania czasów współczesnych, Akademia Obrony Narodowej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa, 15.04.2013 r.

Ł. Urbański, Reglamentacja dostępu do broni palnej. Perspektywa historyczno - prawna, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, 04.03.2013 r.


Ł. Urbański, Łowiectwo a historyczno - prawne uwarunkowania reglamentacji dostępu do broni palnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny, 2012 r.

Ł. Urbański, Naród pod bronią, prawne i historyczne aspekty dostępu do broni myśliwskiej i sportowej, Klub Hubertus w Warszawie, 22.02.2012 r.


Dorobek medialny:

Radio

Ł. Urbański, audycja Radio TOK FM, Bezpieczeństwo w Europie a dostęp do broni palnej. 06.04.2016 r.

Ł. Urbański, audycja Radio Dla Ciebie dot. racjonalizacji dostępu do broni palnej w RP i na świecie oraz zjawisk towarzyszących jej posiadaniu, 05.03.2013 r.


Ł. Urbański, wypowiedź ekspercka w stacji Radio Dla Ciebie dot. stanu prawnego zatrzymania obywatelskiego osoby podejrzanej o kradzież z włamaniem, 27.11.2012 r.


Ł. Urbański, gość audycji w stacji PolskieRadio24.pl, tematyka dostępu do broni palnej, audycja pt.: "Więcej broni, mniejsza przestępczość?", 08.10.2012 r.

Ł. Urbański, gość audycji w stacji PolskieRadio24.pl, tematyka dostępu do broni palnej w Polsce "Dlaczego sport strzelecki jest mało popularny?", 01.10.2012 r.

Ł. Urbański, wypowiedź ekspercka, Polskie Radio Pr III, Za, a nawet przeciw
Sonda: 60% Polaków za dostępem do broni, 18.02.2010 r.

Ł. Urbański, wypowiedź ekspercka, Polskie Radio Pr I, dot. problematyki posiadania broni palnej, 16.06.2009 r.

Ł. Urbański, wypowiedź ekspercka,
Program dotyczący pozwoleń na broń, Polskie Radio Pr I, 30.01.2009 r.

Telewizja

Ł. Urbański, ekspert prawny, Polsat News, udział w programie dot. zamachów we Francji, 18.11.2015 r.

Ł. Urbański, ekspert prawny, TVP1, udział w programie Świat się kręci dot. patologii systemu dostępu do broni w Polsce. Analiza prawna i komentarz do głośnej medialnie sprawy, 28.04.2015 r.

Ł. Urbański, ekspert prawa ds. broni palnej, Telewizja Superstacja, Komentarz na temat zamachu na norweskiej wyspie Utoya (bezpośrednio przed rozprawą sądową w sprawie dot. podejrzanego o dokonanie ataków na uczestników obozu młodzieżowego), 25.07.2011 r.

Ł. Urbański, ekspert prawny, Telewizja Superstacja, Przygotowanie materiału telewizyjnego - komentarza do nowelizacji ustawy o broni i amunicji, 09.03.2011 r.

Ł. Urbański, ekspert prawny i ds. broni palnej, Polsat News, Program Interwencja Extra, Program dot. zatrzymania obywatelskiego dokonanego na osobie używającej broni hukowej w Parku,
02.06.2010 r.

Ł. Urbański, ekspert prawny i ds. broni palnej, prawnik Warszawsko Mazowieckiego Związku Strzelectwa Sportowego, Polsat News, Program Interwencja Extra, Polemika z przedstawicielem Policji nt. pozwoleń na broń, w kontekście wypadku postrzelenia dziewczynki przez kuzynkę z nielegalnej broni palnej typu sportowego, posiadanej przez dziadka,
04.05.2010 r.

Ł. Urbański, wypowiedź ekspercka, TVN, Program Teraz my, Program dotyczący prac sejmowych związanych z koniecznością dostosowania polskiego prawa o broni palnej do wymogów acquis communautaire,
22.02.2010 r.

Polsat News, Ostatnia instancja, Program o problematyce dostępu do broni palnej, a także o inicjatywie „Tak - dla pozwoleń na broń sportową”,
06.04.2009 r.

Prasa

Do Rzeczy, tygodnik cytuje analizę Ł. Urbańskiego, nr 6/157, 8-14.02.2016 r.

P. Nowak, Ewolucja bez rewolucji? Czyli szybki komentarz do nowelizacji Ustawy o broni i amunicji z 2011 r. Wywiad z Łukaszem Urbańskim ekspertem prawa dostępu do broni palnej, Przegląd Strzelecki Arsenał, 2011, nr 2/3, s. 6-7.

Ł. Urbański, W imieniu strzelców sportowych, Policja 997, 2010, nr 5, s-38-39.

D. Frey, Kto może używać broni sportowej, W treści cytowanie stanowiska Ł. Urbańskiego, dot. prawnych uwarunkowań stosowania prawa dostępu do broni palnej w Polsce w związku z postanowieniem Naczelnego Sądu administracyjnego wydanym w związku z pytaniem prawnym Rzecznika Praw Obywatelskich opartym na analizie prawnej Ł. Urbańskiego,
Rzeczpospolita, 31.05.2010 r.

B. Mazur, Do broni, Wprost 24, W treści cytowanie stanowiska Ł. Urbańskiego, dot. strzelectwa sportowego i historii dostępu do broni w Polsce, 
09.03.2010 r.

P. Przybylski, Wywiad z Ł. Urbańskim, ekspertem Komisji Sejmowej Przyjazne Państwo, Ustawa nie zaleje ulic krwią
Recenzja projektu zmiany ustawy o broni i amunicji Express Bydgoski / Nowości Toruń, 24.02.2010 r.

Magazyn o Broni Strzał, Informacja o sportowej inicjatywie autorstwa Ł. Urbańskiego, 01.12.2009 r.

Przegląd Strzelecki Arsenał, Artykuł o inicjatywie autorstwa Ł. Urbańskiego, 24.03.2009 r.

Magazyn o Broni Strzał, Artykuł o inicjatywie Ł. Urbańskiego, 15.03.2009 r.

M. Kozubal, Rzeczpospolita, dodatek Życie Warszawy, Opis wygranej sprawy sądowej Ł. Urbańskiego , dostęp do broni sportowej,
04.12.2008 r.


Sejm RP

Ł. Urbański, prawnik WMZSS, wypowiedź ekspercka, Komisja Sejmowa Przyjazne Państwo, Biuletyn z posiedzenia komisji pracującej nad nowelizacją prawa dot. broni palnej, Nr 3199/VI, 06.01.2010 r.

Ł. Urbański, prawnik WMZSS, wypowiedź ekspercka, Komisja Sejmowa Przyjazne Państwo, Biuletyn z posiedzenia komisji pracującej nad nowelizacją prawa dot. broni palnej, Nr 2733/VI kad., 23.09.2009 r.


Mecenas Łukasz Urbański radca prawny dr nauk prawnych Warszawa
Copyright:  Ł. Urbański  2011-2016